Ontbinding Huurovereenkomst, plannen Bed & Breakfast en periode van onderhuur in de huurwoning.

Kenmerk: CV 09-888
Datum uitspraak: 21 juni 2010
Rechter: M.V. Ulrici
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder eist ontbinding van de huurovereenkomst omdat de huurder de woning als Bed & Breakfast gebruikt en de woning heeft onderverhuurd. De huurder verweert zich hier tegen, de Bed & Breakfast waren alleen maar plannen en onderverhuur heeft met instemming verhuurder plaats gevonden. De rechter oordeelt dat het niet redelijk is de huurovereenkomst te ontbinden, het huurcontract is afkomstig uit 1988 en de overtredingsperiode is te gering.

Samenvatting

Verhuurder eist ontbinding van het huurcontract en ontruiming van de woning. De huurder heeft haar woning tegen een zeer hoge prijs voor een periode in onderhuur verhuurd. Daarnaast adverteerde de huurder in 2005-2006 voor een Bed & Breakfast in de woning van de huurder. De buren van de huurder hebben hier overlast van ondervonden. Tevens heeft de huurder de woning van een periode van ruim twee maanden tegen een zeer hoge huurprijs verhuurd (700, – euro eigen lasten zijn +/- 199, – euro)
De buren onder vinden ook overlast als gasten een bezoek brengen aan de woning van de huurder.

De huurder verweert zich hier tegen. Het plan was er wel om een Bed & Breakfast te beginnen. Maar de huurder nu is gaan samen wonen is er geen ruimte meer in de woning om dit ten uitvoer te brengen, het is dus enkel bij plannen gebleven. De huurder erkend wel dat voor een periode van 7 weken de woning is onderverhuurd, dit heeft plaats gevonden met toestemming van de verhuurder. Ontbinding van een huurcontract dat dateert uit 1988 voor een onderverhuur periode van 7 weken vind de huurder niet redelijk.
Tot slot geeft de huurder aan in de zomervakantie gebruik te maken van woningruil. In dit geval wordt er gratis met elkaars woning geruild.

De rechter beoordeeld dat de eist van de verhuurder niet redelijk is. De vermeende onderverhuur periode is erkend maar op de lange loopduur van het huurcontract is het niet redelijk om op deze grond de huurovereenkomst te ontbinden. De Bed & Breakfast plannen zijn niet verwezenlijkt, daarom is dit ook geen ontbindingsgrond. Wel moet de verhuurder zorg dragen dat de woningruil plaats vindt zonder overlast voor de buren, tevens moet de huurder dit melden aan de buren en bereikbaar zijn voor de buren. Indien er weer overlast ontstaat door deze (vakantie)ruil dan mag de huurder dit niet meer doen.
De rechter constateert dat de verhouding tussen verhuurder een huurder erg moeizaam is en roept op de relatie weer formeel en zakelijk te benaderen.

De eis van de verhuurder wordt afgewezen en de rechter oordeelt dat beide parijen hun eigen kosten moeten dragen. Ontbinding Huurovereenkomst, plannen Bed & Breakfast en periode van onderhuur in de huurwoning

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON