Ontruiming onzelfstandige woonruimte.

Kenmerk: 398199
Datum uitspraak: 17 juli 2009
Rechter: W. Tonkens-Gerkema
Instantie: Civiel Recht
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Als vrienden dienst mag een vriend tijdelijk intrekken in de hobby kamer van de huurder. De vriend heeft geen woning en gaat in de tussentijd naar andere woon ruimte zoeken. De vriend zoekt niet en woont permanet in de hobby kamer. De ingebruikgever wil deze situatie stoppen.

Samenvatting

Verhuurder stelt: dat hij zijn knutselkamer tijdelijk als een vrienden dienst aan de huurder heeft aangeboden. De huurder betaalt hier 250 euro onkosten vergoeding voor. De verhuurder is overeengekomen dat dit een nood oplossing is voor korte duur, maximaal 3 maanden.
Na 7 maanden zit de huurder er nog steeds op de kamer. Verhuurder heeft de kamer nodig voor een grote renovatie. Per 1 mei wordt de huurovereenkomst opgezegd.

De huurder stelt dat er wel spraken is van een huurovereenkomst. Huurprijs wordt in natura en contant betaald tot 1 mei 2008. De verhuurder heeft geen termijn gesteld voor de huurder om grotere woonruimte te zoeken. Huurder weet dat er verbouwd gaat worden maar data is onbekend. Op 1 mei heeft de verhuurder de huurovereenkomst opgezegd met een termijn van 5 weken. Dit is te kort en de verhuurder heeft een poging gedaan de spullen van de huurder verwijderd.

Beoordeling rechter:
De rechter stelt dat er spraken is van een huurovereenkomst, met een tegenprestatie van 250 euro per maand. Dit is voor een onzelfstandige woonruimte. Echter er is geen huurbescherming, de overeenkomst was van af het begin een met een aard van korte duur. Dat de renovatie datum niet bekend is, is niet relevant. De opzeggingstermijn van 5 weken is te kort, maar tijdens zitting zijn er al 11 weken verstreken. Een termijn van 11 weken is ruim voldoende. De huurovereenkomst wordt ontbonden door de rechter en de huurder moet de kamer ontruimen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON