Toetsing huurprijs achteraf – afgewezen door Huurcommissie – alsnog toegekend door Kantonrechter

Kenmerk: 21-5647
Datum uitspraak: 30 november 2021
Rechter: Mr. B. T. Beuving
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Toetsing huurprijs na afloop tijdelijk contract. Volgens Huurcommissie is het contract niet tijdelijk omdat er een bepaling over opzegging in staat, huurder niet ontvankelijk in de toetsing. Kantonrechter oordeelt anders: het is wel een als tijdelijk bedoeld contract. Een contract met verschillende elementen moet in het voordeel van de huurder worden uitgelegd. Verhuurder moet € 4600 huur terugbetalen plus € 840 kostenveroordeling.

Samenvatting

Toetsing huurprijs na afloop van een tijdelijk huurcontract. Huurcommissie wil de zaak niet in behandeling nemen, omdat het termijn verstreken is. Omdat er een bepaling in het contract staat over opzegging zou het geen tijdelijk contract zijn maar een overeenkomst van onbepaalde tijd. Daarom zou toetsing achteraf niet aan de orde zijn.

De kantonrechter laat weinig heel van het oordeel van de Huurcommissie: hier is duidelijk sprake van een als tijdelijk bedoeld contract. “Verder wordt nog overwogen dat de huurovereenkomst zowel een kenmerk bevat van een huurovereenkomst van bepaalde tijd (artikel 2) als een element dat past bij een overeenkomst van on bepaalde tijd (beëindiging door opzegging, artikelen 19, 20, 21). Deze huurovereenkomst kent dus een tegenstrijdigheid en is daarmee onduidelijk. De overeenkomst is opgesteld door de verhuurder. Omdat in deze zaak een overeenkomst voor bepaalde tijd gunstiger is voor huurder, moet ook om deze reden voor deze uitleg worden gekozen.”

De huurder krijgt € 4600 teveel betaalde huur terug en de verhuurder moet € 840 proceskosten betalen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON