Verhuurder gebruikt de renovatie om huurder te ontruimen

Kenmerk: KK 12-1198
Datum uitspraak: 4 september 2012
Rechter: P van der Kolk-Nunes
Instantie: Sector kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

Huurder maakte mondelinge afspraken met eigenaar/verhuurder wat betreft de splitingswerkzaamheden in het pand waarin hij woont. Huurder regelt zelf vervangende woonruimte. Partijen spreken, op initiatief verhuurder af dat huurder, zo lang hij er niet woont, geen huur betaalt. Maanden later, er was in de tussentijd wel enige malen contact tussen huurder en verhuurder, blijkt dat de sloten van het pand zijn vervangen en stuurt de eigenaar hem per mail een verstekvonnis waaruit onder meer blijkt dat zijn huurovereenkomst ontbonden is op grond van huurachterstand. Kort daarna ontruimt de eigenaar eigenhandig de woning en slaat de inboedel op in een loods. Huurder heeft bij de post die hij nog met enige regelmaat ophaalde geen documenten gezien die wezen op een tegen hem gestarte procedure. Tegen de verhuurder wordt een kort geding gestart met als eis het teruggeven van de inboedel van huurder.
Procedure gewonnen, kostenveroordeling voor de wederpartij.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON