verhuurder wil eigenaarbelasting van huurder en eist ontruiming

Kenmerk: 9357149 CV EXPL 21-10881
Datum uitspraak: 26 november 2021
Rechter: F.J. Lourens
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: Verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

verhuurder wil verklaring voor recht dat huurder rioolheffing en waterschapsbelasting die hem is opgelegd door huurder betaald moet worden. Dat zou een huurachterstand betekenen en verhuurder eist dan ook ontruiming. rechter wijst af en merkt op dat het de ve4rhuurder zou passen zich goed voor te laten lichten over de haalbaarheid van de vordering zodat hij huurder niet onnodig in rechte betrekt.

Samenvatting

verhuurder wil verklaring voor recht dat huurder rioolheffing en waterschapsbelasting die hem is opgelegd door huurder betaald moet worden. Dat zou een huurachterstand betekenen en verhuurder eist dan ook ontruiming.
Huurder voert aan dat alleen de gebruikslasten die eventueel bij verhuurder in rekening gebracht worden en niet de eigenaarslasten doorbelast kunnen worden als dat is afgesproken. Verwijzing naar arrest Hoge Raad van 10-10-1980 (ECLI:NL:HR:1980:AC1631) en lagere rechtspraak.
Rechter oordeelt dat als er al een afspraak zou zijn om de eigenaarslasten door te belasten, deze afspraak nietig is.
verder vordert snoek dat huurder een huurverhoging per 1 juli 2021 moet betalen. De rechter wijst er op dat deze voor 2021 0% is.
18: “Gelet op de stand van de rechtspraak op het punt dat in geschil is tussen partijen en het feit dat Snoek erkent dat zijn vordering ziet op eigenaarslasten, komt het de kantonrechter voor dat deze procedure voorkomen had kunnen worden. In zoverre zou het passen dat hij zich in het vervolg voldoende laat voorlichten over de haalbaarheid van zijn vorderingen en niet meer onnodig in rechte betrekt.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON