vermeende tijdelijke huurovereenkomst, ontruiming afgewezen

Kenmerk: 102151106 CV EXPL 22-725
Datum uitspraak: 22 december 2022
Rechter: van Löben Sels
Instantie: rechtbank amsterdam
Winnaar: huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Verhuurder zegt einde huurovereenkomst aan en meent dat het een tijdelijke overeenkomst conform art 7:271 BW is, huurder staat op het standpunt dat het een overeenkomst voor onbepaalde tijd is. Rechter wijst vordering tot ontruiming in kort geding af.

Samenvatting

In de huurovereenkomst is het volgende opgenomen:
“Duur, verlenging en opzegging
3. 1 Deze huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande
xxx en lopende tot yy2022.
Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door
opzegging beëindigen. […]. Indien in 3. 1 een bepaalde tijd is opgenomen en
deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de overeenkomst voor
onbepaalde tijd door. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient te
geschieden overeenkomstig 19 van de algemene bepalingen.”

De rechter tolkt dit als een overeenkomst voor onbepaalde tijd:
-de verhuurder heeft als professionele partij de tekst opgesteld en huurder, als zwakkere partij, heeft hier geen invloed op gehad. De wetgever heeft bij de introductie van de mogelijkheid voor tijdelijke huurovereenkomsten niet bedoeld afbreuk te doen aan de praktijk voor onbepaalde tijdcontracten. Daarom moet bij onduidelijkheid de zwakkere partij beschermd worden.
-voordat de huurovereenkomst tot stand is gekomen is nooit duidelijk geworden dat de verhuurder ondubbelzinnig een tijdelijke huurovereenkomst vlg art 7:271 BW heeft bedoeld.
-het modelcontract dat de verhuurder gebruikte, was er een voor onbepaalde tijd. Er wordt bovendien verwezen naar algemene bepalingen uit een tijd voor de introductie van de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. Er wordt ook gesproken over opzegging, en dat past niet bij de aanzegging die nodig is voor het beeindigen van tijdelijke overeenkomsten. Onduidelijkheden moeten voor rekening van verhuurder blijven.
-Er zijn geen andere aanwijzingen die duiden op een tijdelijke overeenkomst. Wel is er een regeling opgenomen voor de huurverhoging, wat een extra ondersteuning is van het argument dat het geen tijdelijke overeenkomst betrof.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON