Verschuldigdheid buitengerechtelijke incassokosten

Kenmerk: 20-9051
Datum uitspraak: 26 januari 2021
Rechter: Mr. B. Brokkaar
Instantie: Kantonrechter
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Bemiddelaar voldoet aan vordering ná te zijn gedagvaard, maar vóór de eerstdienende dag van de procedure. Kantonrechter oordeelt dat bemiddelaar zowel buitengerechtelijke incassokosten als de proceskosten verschuldigd is.

Samenvatting

Beruchte bemiddelaar brengt onterecht kosten in rekening. Hij wordt bij herhaling verzocht om terugbetaling. Na een zgn. ‘veertiendagenbrief’ ontvangt hij nog een ingebrekestelling. Daarna wordt een dagvaarding uitgebracht. De dag nadat de dagvaarding wordt uitgebracht betaalt de bemiddelaar de hoofdsom, de dagvaardingskosten en de wettelijke rente. Hij wil dat de zaak wordt ingetrokken. De buitengerechtelijke kosten zijn volgens hem niet verschuldigd, omdat ná de veertiendagenbrief een ingebrekestelling is verzonden, zodat de incassokosten al zijn aangezegd voordat hij in gebreke was. Voorts had huurder de mogelijkheid om de procedure niet bij de rechtbank aan te brengen nu hij vóór de eerstdienende dag heeft betaald. De proceskosten komen daarom ook voor rekening van de huurder, aldus de bemiddelaar.

De kantonrechter oordeelt dat buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn als de schuldenaar in verzuim is. Dat was de bemiddelaar, gelet op de verschillende aanmaningen die zijn verzonden. De discussie over de brief kan buiten beschouwing blijven, omdat de bemiddelaar geen consument is. In dat geval is die brief helemaal niet vereist. De buitengerechtelijke kosten worden daarom toegewezen en daarmee dient de bemiddelaar, als de in het ongelijk gestelde partij, ook de proceskosten te betalen.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON