Verzoek tot ontruiming wegens vervuilde woning en overlast.

Kenmerk: KK 2009-7
Datum uitspraak: 18 november 2009
Rechter: J. van Andel
Instantie: Sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Huurster woont in haar woning maar is totaal vervuild en veroorzaakt overlas. De verhuurder wil ontruiming omdat de huurster zich niet al goede huurster gedraagt. Met behulp van de GG&GD en het Leger des Heils houd de overlast op en wordt de woning schoner. De rechter wijst daarom het verzoek tot ontbinding huurcontract af.

Samenvatting

Verhuurder eist in kortgeding dat de huurovereenkomst met de huurster wordt ontbonden. Dit op basis van de enorme verwaarlozing en vervuiling van de woning. Daarnaast veroorzaakt de huurster ook overlast naar haar buren. De huurster gedraagt zich niet al een goede huurder en de verhuurder vind een ontbinding van het huurcontract daarom gerechtvaardig.
De verhuurder kan dit aantonen met behulp van foto?s gemaakt tijdens onderhoudswerkzaamheden in de woning.

De huurster ontkend niet dat de woning vervuild is maar vind niet dat dit ontruiming rechtvaardig. De rechter houd de zaak aan.

In de tussen tijd krijgt de huurster hulp van de GG&GD en het Leger des Heils. De woning wordt grondig opgeruimd, nog steeds is de woning vies maar nu wel weer bewoonbaar.

De verhuurder handhaaft de eist tot ontbinding van de woning. En reserveert al een woning in een woongroep voor begeleid wonen. Dit omdat de verhuurder nog steeds van mening is dat de woning onbewoonbaar is en de huurster de aanpassingen tegen overlast ongedaan heeft gemaakt.

De GG&GD laat echter weten aan de rechtbank tegen een ontbinding en ontruiming te zijn van de huurster. De woning is deels opgeruimd, de huurster krijgt hulp van het Leger des Heils in het schoonmaken en schoonhouden van de woning. De buren ondervinden ook geen overlast maar van de huurster en vinden ontruiming daarom niet gerechtvaardig.

De rechter beoordeeld dat de grote schoonmaak effect heeft gehad en dat de hulp van het GG&GD en het Leger des Heils zullen voorkomen dat de situatie weer zal verslechten. De huurster heeft de reparaties weer in oude staat hersteld, waardoor er geen overlast meer plaats zal vind.
De rechter wijst daarom de eis van de verhuurder af en ontbind de huurovereenkomst niet.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON