Woningeruil van twee zussen nooit gemeld, 13 jaar gaande.

Kenmerk: 5004709 KK EXPL 16-518
Datum uitspraak: 19 mei 2016
Rechter: E. Pennink
Instantie: Rechtbank Amsterdam, Priv
Winnaar: verhuurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Samenvatting

2 zussen ‘ruilen’ zo’n 13 jaar geleden van particuliere huurwoning. Maar informeren de verhuurders niet. Ze blijven elk de huur overmaken voor de woning waar zij niet (meer) woonachtig zijn. De verhuurder van de Bilderdijkkade is na een brand veroorzaakt door de ‘ruilpartner’ achter de situatie gekomen en eist ontruiming. De eigenaar de R. Feitstraat is door de verhuurder van de Bilderdijkkade geïnformeerd dat ook daar niet de bewoner niet de huurder is.

De verhuurder heeft bij brief uit hoofde van artikel 7:210BW de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst met huurder ingeroepen nu de woning aan de Bilderdijkkade volgens haar door de brand onbewoonbaar is geworden.

Op deze brief reageren de huursters op door het instellen van een kortgeding. Met de eis:
Primair: om de woning binnen een redelijke termijn te herstellen.
Subsidiair: De woning te herstellen en daarna in gebruik te geven van de zus van de huurster.
Meer subsidiair: Te bevelen de woning te herstellen en aan de hoofdhuurster terug in gebruik te geven.

Verhuurder verweert zich hier tegen.

De kantonrechter wijst de eis van de huursters af. De rechter vindt niet aannemelijk dat de huursters niet op de hoogte waren van de noodzaak tot een verzoek tot in de plaats stelling. Het verzoek wordt nu na 13jaar indienen alsnog ingediend.

De buitenrechtelijke ontbinding wordt bekrachtigd omdat de huurster geen rechtelijke grond heeft om de verhuurder te dwingen tot het herstellen van de woning. Dit omdat het niet een gebrek is zoals voortvloeit uit de wet.

Tot slot is de spoedeisendheid van de herstelling niet door de huurster(s) aangetoond, de tijdelijke woonruimte verkregen door de verzekering had geen vaste ontruimingsdatum.

De rechter heef alle vorderingen afgewezen en veroordeeld de huurder in de proceskosten en de kosten gemaakt door de verhuurder.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON