Woningstichting kan fraude bij verhuur niet ontkrachten.

Kenmerk: 1526/07
Datum uitspraak: 2 november 2007
Rechter: S.G. Ellerbroek
Instantie: Rechtbank, sector Kanton
Winnaar: Huurder

Opnieuw zoeken:

Kern

Woningstichting zegt dat er geen sprake is van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd, omdat een medewerker van de woningstichting niet bevoegd was en mogelijk heeft gefraudeerd.

Samenvatting

Huurder heeft samen met een medewerker van de woningstichting een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd getekend. Tevens heeft huurder een schriftelijke overeenkomst getekend wat betrekking had op vervangende woonruimte bij sloop of renovatie. Woningstichting stelt dat tussen partijen een tijdelijke overeenkomst als bedoeld in de Leegstandswet is overeengekomen. De woning zou gesloopt worden en huurder heeft het pand verlaten.
Woningstichting heeft op een gegeven moment onderzoek laten instellen door een bedrijfsrecherchebureau naar mogelijke fraude onder werknemers. De arbeidsovereenkomst met de werknemer die huurder destijds heeft geholpen is ontbonden.

Huurder stelt dat er een overeenkomst voor onbepaalde tijd is opgemaakt. Zij voert als bewijs stukken waarop het logo en gegevens van woningstichting zijn gedrukt.
Verhuurder stelt dat er geen sprake is van een overeenkomst van onbepaalde tijd, omdat er sprake is van een vervalsing. Tevens stelt verhuurder dat werknemer niet bevoegd was en dat huurder ervan uit mocht gaan dat het hier om frauduleus handelen ging.

De kantonrechter oordeelt als volgt.
Huurder heeft gemotiveerd aangegeven dat het om een contract van onbepaalde tijd ging. De stukken zijn gesteld op papier waarop het logo en gegevens van de woningstichting zijn gedrukt. Er mag van worden uitgegaan dat de overeenkomst op papier van de woningstichting is gedrukt.
Huurder mocht ervan uitgaan dat werknemer bevoegd was om een overeenkomst te sluiten.
Werknemer beschikte destijds over een ontvangstruimte en faciliteiten om op papier van de woningstichting een huurovereenkomst op te stellen. Werknemer beschikte ten tijde over meer kennis dan een gemiddelde leek. Huurder kon niet weten dat hier sprake was van fraude.

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken. Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een gemotiveerd verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel. Vertel waarom u de uitspraak nodig hebt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen. We moeten de uitspraak namelijk anonimiseren en dat kost ons werk en tijd. Dat kan soms, maar niet altijd.

Artikel delen:

!WOON