30 juni deadline procedure servicekosten 2020

29 juni 2023

Denk je dat je teveel hebt betaald voor de servicekosten in 2020? Kom dan nu in actie. 30 juni de laatste dag dat je naar de Huurcommissie kan voor de afrekening 2020. Het kan ook als je al verhuisd bent. Wij adviseren huurders van Van Hooijdonk en Hicondo dat nu te doen (zie link onder artikel). Bij Change= lopen al circa 800 procedures over 2020. Met de grote verhuurder Greystar (Our Domain, Our Campus) voeren we gesprekken over verbeterde afrekening en eventuele teruggave van kosten. Dat ziet er redelijk goed uit, maar wie zeker wil zijn kan kiezen om een procedure te starten. Verhuurder Rockfield gaat de afrekening aanpassen. Daar krijgen bewoners geld terug over 2020 en 2021 en denken we dat een procedure niet veel toevoegt. Maar uiteindelijk kiezen ook deze bewoners zelf of ze een procedure starten of niet.

Ook ‘membership’ en meubilering moeten afgerekend worden

Alle kosten die je maandelijks betaalt naast de kale huur zijn servicekosten. Die moet de verhuurder afrekenen op basis van werkelijk geleverde diensten. Het mag niet gaan om kosten die al in de huur zitten, zoals onderhoud, of die voor rekening van de verhuurder zelf komen. Dus ‘niet afrekenbare kosten’ bestaan niet. De verhuurder moet met verantwoording komen en inzage geven in de facturen als je daar om vraagt. Dat geldt ook voor meubilering. Die wordt meestal in 5 jaar afgeschreven. Staat er een eenvoudig standaardpakket met een aanschafwaarde van € 1500 in je woning dan mag dat niet meer dan € 25 per maand kosten. (levensduur 5 jaar = 60 maanden, 1500 / 60 = 25). We zien regelmatig dat meubilering niet afgerekend wordt en dat klopt dus niet.

Discussies met verhuurders van grote complexen

Als een huurder wint bij de Huurcommissie ligt het voor de hand dat alle andere huurders in het pand ook een procedure indienen. Want elke huurder moet de afrekening van de servicekosten zelf aankaarten, voor elk jaar opnieuw. Dat kan leiden tot een groot aantal procedures. Tenzij de verhuurder bereid is de afrekening aan te passen of om 1 procedure te voeren en die ook voor de andere huurders te laten gelden.

Bij vervolgprocedures komt de verhuurder meestal met aanvullende stukken om kosten aan te tonen. Als de Huurcommissie dan toch lager uitkomt dan kan de verhuurder  de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Die bekijkt alles opnieuw, inclusief de stukken die op dat moment zijn ingediend. Vervolgens komt er een heldere uitspraak en dan weet iedereen waar je aan toe bent. Dat zou je zeggen, maar niet bij Change=. Die legde de uitspraak voor 96 huurders in Amsterdam Zuidoost voor aan het Gerechtshof. Normaliter kan je niet in beroep in dit soort zaken, dat heeft alleen in heel bijzondere situaties kans van slagen. Dat is hier niet aan de hand dus lijkt het vooral op een poging tot uitstel van terugbetaling. Met als gevolg dat de 1100 huurders bij Change= en de vele andere inmiddels vertrokken huurders nu al jaren in onzekerheid zitten over hun kosten en wat ze terug krijgen. Waarbij ze alle hulp krijgen die !WOON en het Emil Blaauw Proceskostenfonds kunnen bieden.

Slepende procedures voorkomen – geen Change= achtige toestanden

Andere verhuurders zitten niet te wachten op dit soort toestanden. Zij gaan liever in overleg. De afgelopen tijd hebben we veel gesproken met grote verhuurders, met name Greystar en Rockfield. Zij willen het graag goed doen en transparant zijn, lieten ze ons weten. Ze zien allemaal het schrikbeeld van Change= met vele boze bewoners, een groot aantal procedures en grote schade voor de reputatie. Het bleek alleen dat hun administratie niet was ingericht op afrekenen van alle kosten.Dat moet wel volgens het huurrecht en het geldt ook voor ‘membership’. Proefzaken over de afrekening in 2019 en 2020 werden dan ook door verschillende huurders gewonnen bij de Huurcommissie. Kunst is dan de criteria van de Huurcommissie toe te passen op de afrekening en de afrekeningen aan te passen. We zullen nader berichten over de resultaten voor bewoners en de oprichting van bewonerscommissies. Uiteraard krijgen de huurders ook nader bericht van hun verhuurder, samen met een als het goed is heel transparante afrekening over het jaar 2022.

Onwillige verhuurders

Maar er zijn ook verhuurder zoals Van Hooijdonk die gewoon helemaal niet afrekenen, of zoals Hicondo in Zuidoost die volstaat met een simpele opsomming zonder degelijke onderbouwing. Speciaal voor huurders van deze verhuurder maakten we de volgende pagina’s om hen te helpen bij het indienen van procedures. Voor 2020 kan dat dus nog tot en met 30 juni. Voor de afrekening van 2021 heb je nog even. Maar ook dat kan je beter ook gelijk nu doen. Voor elk jaar 1 procedure.

Servicekosten: voorschot afrekenen – werkelijke kosten

Artikel delen:

!WOON