Nieuws

Bemiddelingsbureau’s aansprakelijk voor te hoge huur

01 juni 2008

Bureaus die in woonruimte bemiddelen behoren hun klanten goed te informeren over de huurhoogte. Doen ze dat niet dan valt ze dat te verwijten. Het wijksteunpunt wonen helpt bewoners die slachtoffer zijn geworden van onvolledige of onjuiste voorlichting door de bureau’s die beter horen te weten. In Amsterdam opereren veel woningbemiddelingsbureaus. Wie snel een woning […]

> Lees verder

Activiteitenverslag 2007

25 mei 2008

Eind mei is het Activiteitenverslag 2007 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum voor publicatie vrijgegeven. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2007 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag 2007 in Pdf-format downloaden door hier te klikken. Aan de hand van […]

> Lees verder

Bewonerskrant Czaar Peterbuurt

25 mei 2008

In het kader van het voornemen van Eigen Haard om Blok 46 in de Czaar Peterbuurt te renoveren, heeft het WSWonen Centrum een bewonerskrantje gemaakt. Dit krantje in half mei huis-aan-huis in het betreffende complex verspreid en bevat handige informatie over rechten en plichten bij renovaties. Het krantje is tevens bedoeld om bewoners in een […]

> Lees verder

Nieuwe website HV Centrum

21 mei 2008

Huurdersvereniging Centrum heeft een nieuwe website geopend. Op deze site staat belangrijke informatie voor huurders van de Amsterdamse binnenstad. www.huurdersverenigingcentrum.nl De nieuwe website is mede mogelijk gemaakt door het Wijksteunpunt Wonen Centrum. Het persbericht van de Huurdersvereniging kunt u hier downloaden. […]

> Lees verder

WsWonen Groot Oost op het Oosterparkfestival 2008

15 mei 2008

Voor het eerst stond WsWonen Groot Oost op het jaarlijkse vrijheidsfestival ‘Oosterparkfestival’ in het Oosterpark. Het huurteam stond de voorafgaande jaren ook altijd met een informatiekraam op het festival.   […]

> Lees verder

‘Mijn Droomwijk’

15 mei 2008

In het kader van de prachtwijken van Minister Vogelaar, waarvan De Indische buurt er een van is, heeft WsWonen Groot Oost samen met de ouders van twee basisscholen in de Indische buurt het project ‘Droomwijk’ opgezet. […]

> Lees verder

Ymere trekt bijdrage tuinonderhoud IJburg in na door WSWonen gestarte procedure

09 april 2008

Bewoners van een complex aan de Maria Austriastraat op IJburg, krijgen hun betaalde servicekostenvoorschotten voor tuinonderhoud terug van Ymere. Naar aanleiding van een huisbezoek van een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen en de constatering dat de betreffende tuin openbaar is (en dus voor eenieder toegankelijk en niet exclusief voor huurders), is er voor een huurder […]

> Lees verder

ALV Huurdersvereniging Centrum

07 april 2008

Op dinsdagavond 7 april is de algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Centrum. Op deze avond zal de inspraakreactie op de Woonvisie van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum besproken worden. De vergadering is openbaar. Ook niet-leden zijn van harte welkom om mee te discussiëren. www.huurdersverenigingcentrum.nl De vergadering zal plaatsvinden in het Claverhuis, […]

> Lees verder

Bewonersondersteuning van Deniece en Petra

01 april 2008

Op 5 september vorig jaar werd op de Wijttenbachstraat 34 hs het Steunpunt Wonen geopend. Bewoners kunnen er terecht, zoals voorheen bij het Huurteam, voor al hun problemen met huren zoals achterstallig onderhoud. Twee van de medewerkers zijn speciaal aangesteld voor bewonersondersteuning. […]

> Lees verder

Tevredenheidsmeting

19 maart 2008

Eind 2007 hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam (opleiding sociaal- juridische dienstverlening) onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de clienten van het Wijksteunpunt Wonen Centrum. download onderzoeksverslag […]

> Lees verder

!WOON