Nieuws

Vaststelling Woonvisie

17 november 2008

Het stadsdeel Centrum heeft op 30 oktober jl. de nieuwe Woonvisie vastgesteld. In deze Woonvisie heeft het stadsdeel het beleid omtrent het wonen in de Amsterdamse binnenstad tot 2012 in grote lijnen bepaald. Klik hier om de Woonvisie tot 2012 van het stadsdeel Centrum te downloaden. Voor meer informatie, waaronder de inspraak-reacties en […]

> Lees verder

Notitie flankerend beleid splitsen en verkoop

10 november 2008

In vervolg op de notitie speculatie en uitponden is er nu een notitie over signalen rond splitsen verschenen. Het doel van splitsing is verkoop van de woning in lege staat. In de praktijk staan het ongestoord woongenot en verkoop in de particuliere markt vaak op gespannen voet. Er blijken diverse mogelijkheden voor verhuurders om panden […]

> Lees verder

Magazine ‘Wijksteunpuntwonen Groot Oost 1 jaar in beeld’

10 november 2008

Klik hier om het magazine 1 jaar Wijksteunpunt Wonen Groot Oost te downloaden (pdf). […]

> Lees verder

Nieuwe Overlegwet van kracht

05 november 2008

Huurdersorganisaties hebben vanaf 1 januari 2009 meer invloed dankzij de gewijzigde Wet op het overleg huurders verhuurder. Huurdersorganisaties uit de commerciële sector hebben nu (nagenoeg) dezelfde rechten als huurdersorganisaties van woningcorporaties. […]

> Lees verder

1 jaar Wijksteunpunt Wonen Groot Oost

22 oktober 2008

Wij vieren dit op donderdag 6 november 2008 wil je ook komen….. Wil je weten wat voor signaleringen wij het afgelopen jaar hebben opgevangen? wil je jouw mening geven over hoe jij het wonen in de toekomst ziet en waar zou jij als bewoner over mee willen praten als het gaat om jouw woning? Kom […]

> Lees verder

Nieuwsbrief WSWonen oktober 2008

07 oktober 2008

De nieuwsbrief van de Wijksteunpunten Wonen oktober 2008 kunt u hier downloaden (pdf). U kunt alle eerdere nieuwsbrieven hier downloaden. […]

> Lees verder

Huurcontracten, hoe zit ‘t?

06 oktober 2008

Als je met je verhuurder een hoge huurprijs is overeengekomen, wil dit nog niet zeggen dat dit houdbaar is. De bijdrage van het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid voor de Pijpkrant van oktober gaat hier op in. En verder ook informatie wat het betekent als je verhuurder het contract opzegt: […]

> Lees verder

Uitnodiging huurdebat 18 november

01 oktober 2008

Kunnen we straks nog betaalbaar wonen in de Amsterdamse binnenstad? Die vraag houdt veel huurders bezig. Op dinsdag 18 november kruisen huurders en corporatiedirecteuren de degens op een conferentie van het Wijksteunpunt Wonen Centrum, in samenwerking met de Huurdersvereniging Centrum. Plaats: Mozes & Aäronkerk op het Waterlooplein, vanaf 19:30 uur. […]

> Lees verder

Tuinonderhoud bij openbare tuinen niet rechtmatig

17 september 2008

Een aantal huurders heeft inmiddels met succes een procedure voor servicekosten op de te betalen bedragen voor tuinonderhoud gewonnen. […]

> Lees verder

Bemiddelingsbureau’s aangepakt

17 september 2008

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft enige tijd geleden bepaald dat bemiddelingsbureau Direct Wonen een huurder, die jarenlang veel te veel huur betaald heeft (in vergelijking met de maximaal redelijke huur volgens de puntentelling) 15.000 euro moet terugbetalen. De huurder in kwestie betaalde 908 euro voor een woning die volgens de puntentelling niet meer dan 353 […]

> Lees verder

!WOON