Nieuws

HvCentrum zoekt nieuwe bestuursleden

15 juni 2008

Huurdersvereniging Centrum is hard op zoek naar nieuwe bestuursleden. De huurdersvereniging is de belangenorganisatie van huurders van de Amsterdamse binnenstad. Ook huurders die niet geinteresseerd zijn in een bestuursfunctie maar wel een actieve bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de website van Huurdersvereniging Centrum. […]

> Lees verder

Wijksteunpunten Wonen lopen goed

02 juni 2008

Tjeerd Herrema, wethouder Volkshuisvesting, wil voor 2009 en 2010 opnieuw 1 miljoen euro per jaar uittrekken voor de Wijksteunpunten Wonen. Hij zal dit inbrengen bij de komende begrotingsgesprekken. De wethouder maakte dit bekend naar aanleiding van de positieve evaluatie van de wijksteunpunten over de periode vanaf september 2007, toen de meeste steunpunten werden geïnstalleerd. Voorwaarde […]

> Lees verder

Jaarverslag Emil Blaauw Proceskostenfonds

02 juni 2008

Het jaarverslag en de jaarrekening 2007 van het Emil Blaauw Proceskostenfonds is verschenen. U kunt het jaarverslag vinden onder publicaties. […]

> Lees verder

Bemiddelaar aansprakelijk voor te hoge huur

02 juni 2008

Woningbureaus in Amsterdam zijn aansprakelijk als zij bemiddelen tegen een te hoge huurprijs. Dat is de uitkomst van een recent arrest van de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter. De zaak was aangespannen door het bureau Direct Wonen, als beroep tegen een eerdere veroordeling door het Gerechtshof in Amsterdam. Het bureau heeft op slechts op […]

> Lees verder

Bemiddelingsbureau’s aansprakelijk voor te hoge huur

01 juni 2008

Bureaus die in woonruimte bemiddelen behoren hun klanten goed te informeren over de huurhoogte. Doen ze dat niet dan valt ze dat te verwijten. Het wijksteunpunt wonen helpt bewoners die slachtoffer zijn geworden van onvolledige of onjuiste voorlichting door de bureau’s die beter horen te weten. In Amsterdam opereren veel woningbemiddelingsbureaus. Wie snel een woning […]

> Lees verder

Activiteitenverslag 2007

25 mei 2008

Eind mei is het Activiteitenverslag 2007 van het Wijksteunpunt Wonen Centrum voor publicatie vrijgegeven. Dit verslag is een rapportage van alle uitgevoerde activiteiten van het WSWonen Centrum in het kalenderjaar 2007 en bevat een aantal belangrijke signaleringen. U kunt het Activiteitenverslag 2007 in Pdf-format downloaden door hier te klikken. Aan de hand van […]

> Lees verder

Bewonerskrant Czaar Peterbuurt

25 mei 2008

In het kader van het voornemen van Eigen Haard om Blok 46 in de Czaar Peterbuurt te renoveren, heeft het WSWonen Centrum een bewonerskrantje gemaakt. Dit krantje in half mei huis-aan-huis in het betreffende complex verspreid en bevat handige informatie over rechten en plichten bij renovaties. Het krantje is tevens bedoeld om bewoners in een […]

> Lees verder

WsWonen Groot Oost op het Oosterparkfestival 2008

15 mei 2008

Voor het eerst stond WsWonen Groot Oost op het jaarlijkse vrijheidsfestival ‘Oosterparkfestival’ in het Oosterpark. Het huurteam stond de voorafgaande jaren ook altijd met een informatiekraam op het festival.   […]

> Lees verder

‘Mijn Droomwijk’

15 mei 2008

In het kader van de prachtwijken van Minister Vogelaar, waarvan De Indische buurt er een van is, heeft WsWonen Groot Oost samen met de ouders van twee basisscholen in de Indische buurt het project ‘Droomwijk’ opgezet. […]

> Lees verder

Ymere trekt bijdrage tuinonderhoud IJburg in na door WSWonen gestarte procedure

09 april 2008

Bewoners van een complex aan de Maria Austriastraat op IJburg, krijgen hun betaalde servicekostenvoorschotten voor tuinonderhoud terug van Ymere. Naar aanleiding van een huisbezoek van een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen en de constatering dat de betreffende tuin openbaar is (en dus voor eenieder toegankelijk en niet exclusief voor huurders), is er voor een huurder […]

> Lees verder

!WOON