Nieuws

Huurdersvereniging Westerpark

27 januari 2009

Westerpark heeft sinds februari een huurdersvereniging. Huurdersvereniging Westerpark komt op voor de belangen van alle huurders in het stadsdeel. De vereniging wil onder andere onderwerpen als leegstand van koopwoningen van corporaties en de verkoop van sociale huurwoningen op de politieke agenda krijgen.Zo’n 250 huurders hebben zich inmiddels aangesloten. Huurdersvereniging Westerpark houdt de leden door middel […]

> Lees verder

Stadsdeelraad pleit voor intensivering

20 januari 2009

Tijdens de vaststelling van de begroting voor 2009 heeft de stadsdeelraad Centrum zich in meerderheid uitgesproken om het WSWonen te faciliteren om haar werkzaamheden te intensiveren. Dit naar aanleiding van een motie van GroenLinks raadslid Fred Kramer. Het dagelijks bestuur is verzocht om bij de tussentijdse begrotingswijziging nadere voorstellen voor te leggen aan de raad. […]

> Lees verder

Nieuwe regels voor woonruimteverdeling in de stadsregio Amsterdam

19 januari 2009

Doorstromers verliezen bij verhuizing niet direct hun opgebouwde rechten en zij die willen gaan samenwonen mogen hun opgebouwde inschrijf- of woonduur bij elkaar optellen. Dit is bepaald in het nieuwe convenant woonruimteverdeling. De belangrijkste wijzigingen van het nieuwe convenant woonruimteverdeling beogen vooral de doorstroming te verbeteren. De regeling ‘Tijdelijk behoud Woonduur’ moet van een verhuizing […]

> Lees verder

Nieuwe Overlegwet per 1 januari 2009

16 januari 2009

Huurdersorganisaties hebben vanaf 1 januari 2009 meer invloed dankzij de gewijzigde Overlegwet. Hoofdzaak is dat huurdersorganisaties uit de particuliere sector nu (nagenoeg) dezelfde rechten hebben als huurdersorganisaties van woningcorporaties. […]

> Lees verder

Gedragscode splitsen moet huurders beter beschermen

16 januari 2009

Vermoedelijk treedt per 1 april 2009 de Gedragscode Splitsen Amsterdam in werking. Vanaf dat moment is het verplicht om bij de in te leveren bescheiden voor de splitsingsaanvraag een ondertekend exemplaar van de gedragscode in te leveren. Eén van de belangrijke onderdelen van de gedragscode is dat er een intentieovereenkomst met de huurders van het […]

> Lees verder

Bewonerscommissies in Osdorp gezocht!

15 januari 2009

We zijn op zoek naar de bewonerscommissies en platformen in Amsterdam Osdorp…. Als wijksteunpunt willen wij graag een inventarisatie maken van de bewonerscommissies die in Osdorp actief zijn,dit om zoveel mogelijk bewoners goed te kunnen informeren over de stand van zaken in Osdorp. Dus ben je lid van de bewonerscommissie, of weet je welke bewonerscommissie […]

> Lees verder

Spannende tijden voor huurders Hilwiscomplex

15 januari 2009

Midden vorig jaar werd een aantal huurders in het Hilwiscomplex zeer onaangenaam verrast door een brief van verhuurder Rappange waarin deze meedeelde de huurprijs per 1 december 2008 te willen verhogen van € 800,- naar € 1.800,- per maand. De huurders hebben onmiddellijk Wijksteunpunt Wonen Zuideramstel ingeschakeld, en na onderzoek bleek dat als gevolg van […]

> Lees verder

Nieuwsbrief WSWonen december 2008

17 december 2008

De nieuwsbrief van de Wijksteunpunten Wonen december 2008 kunt u hier downloaden (pdf). U kunt alle eerdere nieuwsbrieven hier downloaden. […]

> Lees verder

ZO Energiezuinig ZO!

13 december 2008

Het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) komt naar u toe om samen met u na te gaan hoe uw energierekening omlaag kan. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu! Het ASW geeft advies over hoe u energie kunt besparen tijdens gezellige informatiebijeenkomsten en in bijeenkomsten bij u thuis, samen met […]

> Lees verder

Huurders zeer tevreden over WSWonen

10 december 2008

Huurders blijken zeer tevreden over de dienstverlening van het WSWonen Centrum. Een vijftal studenten van de Hogeschool van Amsterdam deden onderzoek naar de klanttevredenheid. De respondenten gaven een 8.3 als gemiddeld rapportcijfer. […]

> Lees verder

!WOON