Nieuws

Aanpak vocht Casablanca gestart

10 december 2008

vervangen door HR++ glas, op dit moment de best isolerende beglazing en er worden ventilatieroosters geplaatst. Verder worden de isolatie, de dakbedekking en afvoeren van de balkons vernieuwd. Een mooi resultaat van de bemoeienissen van de bewonerscommissie Casablanca. […]

> Lees verder

Nieuwsbrief WSWonen Zuidoost no. 1 – juni 2008

10 december 2008

Nieuwsbrief WSWonen Zuidoost no. 1 – juni 2008 […]

> Lees verder

Nieuwe Overlegwet

20 november 2008

Huurdersorganisaties hebben vanaf 1 januari 2009 meer invloed dankzij de gewijzigde Overlegwet die op 23 september is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoofdzaak is verder dat huurdersorganisaties uit de commerciële sector nu (nagenoeg) dezelfde rechten hebben als huurdersorganisaties van woningcorporaties. Op 31 oktober was er een symposium van de Nederlandse Woonbond waar de wijzigingen in […]

> Lees verder

Groot huurdebat woningcorporaties

19 november 2008

Veel belangstelling trok het Huurprijsdebat op 18 november in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Bewoners maken zich grote zorgen over de betaalbaarheid van het wonen in de Amsterdamse Binnenstad. Het debat was georganiseerd door het Wijksteunpunt Wonen en de Huurdersvereniging Centrum. […]

> Lees verder

Vaststelling Woonvisie

17 november 2008

Het stadsdeel Centrum heeft op 30 oktober jl. de nieuwe Woonvisie vastgesteld. In deze Woonvisie heeft het stadsdeel het beleid omtrent het wonen in de Amsterdamse binnenstad tot 2012 in grote lijnen bepaald. Klik hier om de Woonvisie tot 2012 van het stadsdeel Centrum te downloaden. Voor meer informatie, waaronder de inspraak-reacties en […]

> Lees verder

Notitie flankerend beleid splitsen en verkoop

10 november 2008

In vervolg op de notitie speculatie en uitponden is er nu een notitie over signalen rond splitsen verschenen. Het doel van splitsing is verkoop van de woning in lege staat. In de praktijk staan het ongestoord woongenot en verkoop in de particuliere markt vaak op gespannen voet. Er blijken diverse mogelijkheden voor verhuurders om panden […]

> Lees verder

Nieuwe Overlegwet van kracht

05 november 2008

Huurdersorganisaties hebben vanaf 1 januari 2009 meer invloed dankzij de gewijzigde Wet op het overleg huurders verhuurder. Huurdersorganisaties uit de commerciële sector hebben nu (nagenoeg) dezelfde rechten als huurdersorganisaties van woningcorporaties. […]

> Lees verder

1 jaar Wijksteunpunt Wonen Groot Oost

22 oktober 2008

Wij vieren dit op donderdag 6 november 2008 wil je ook komen….. Wil je weten wat voor signaleringen wij het afgelopen jaar hebben opgevangen? wil je jouw mening geven over hoe jij het wonen in de toekomst ziet en waar zou jij als bewoner over mee willen praten als het gaat om jouw woning? Kom […]

> Lees verder

Nieuwsbrief WSWonen oktober 2008

07 oktober 2008

De nieuwsbrief van de Wijksteunpunten Wonen oktober 2008 kunt u hier downloaden (pdf). U kunt alle eerdere nieuwsbrieven hier downloaden. […]

> Lees verder

Huurcontracten, hoe zit ‘t?

06 oktober 2008

Als je met je verhuurder een hoge huurprijs is overeengekomen, wil dit nog niet zeggen dat dit houdbaar is. De bijdrage van het Wijksteunpunt Wonen Oud-Zuid voor de Pijpkrant van oktober gaat hier op in. En verder ook informatie wat het betekent als je verhuurder het contract opzegt: […]

> Lees verder

!WOON