VvE

Inleiding

Iedere VvE hoort een bestuur te hebben. Het bestuur voert op grond van de wet, de splitsingsakte en/of een besluit van de vergadering taken en werkzaamheden uit. De VvE kan een externe beheerder aanstellen om  (een deel van de) taken en werkzaamheden van het bestuur over te nemen.

In het splitsingsreglement zijn de taken en bevoegdheden van het bestuur terug te vinden. Sommige taken, zoals het verstrekken van informatie aan de notaris bij verkoop van een appartement en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, zijn in de wet vastgelegd. Deze wettelijke verplichtingen zijn voor alle VvE’s gelijk. De verplichtingen, taken en bevoegdheden die voortvloeien uit het splitsingsreglement kunnen per VvE verschillen. Daarnaast kan de vergadering het bestuur opdrachten geven.

Er is geen wettelijke verplichting om het bestuur uit de leden van de VvE te vormen. Toch kan het voorkomen dat in het splitsingsreglement is opgenomen dat het bestuur uit de leden gevormd moet worden. Daar kan dan niet van worden afgeweken. Is een dergelijke verplichting niet in het splitsingsreglement opgenomen, dan staat het de VvE vrij ook anderen tot bestuurder te toe te laten, bijvoorbeeld huurders of een kennis van één van de eigenaren.

In de praktijk wordt bij grote VvE’s vaak gekozen om een externe beheerder aan te stellen. Het bestuur wordt dan door één of meer van de leden van de VvE gevormd, maar een beheerder wordt ingehuurd om (een deel van de) taken en werkzaamheden uit te voeren namens de VvE en namens het bestuur. Welke taken dit zijn, is afhankelijk van de overeenkomst die is gesloten tussen de VvE en de beheerder.

Soms wordt in het splitsingsregelement nog de term ‘administrateur’ gebruikt. Verwarrend, omdat met deze term niet iemand die de administratie doet wordt bedoeld. Administrateur is de oude benaming voor bestuur/bestuurder. Gelijktijdig met de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek in 1992 werd de term administrateur vervangen door bestuur. Tegenwoordig wordt deze term niet meer gebruikt.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Niet gevonden wat u zocht?