Thuis in de stad

Hulp nodig?

Veelgevraagde onderwerpen

WOZ-taxatie van belang voor iedereen

De gemeente verstuurt deze weken de WOZ taxaties voor 2017 aan zowel eigenaren als huurders. De waarde bepaalt voor eigenaar-bewoners de hoogte van de onroerende zaak belasting. Verder is deze van invloed op het huurwaardeforfait. Voor huurders is de waarde van belang omdat deze een grote rol speelt bij berekening van de maximale huurprijs. Wie het niet eens is met de taxatie, moet binnen zes weken na  de datum van de beschikking bezwaar maken.